Stany's Birthday Celebration Tournament

Top 20 winners

winners

Top 20 winners list

 1. SL No Name Points Prizes
  1 Arko Narayan Ganguly 9 3000
  2 Arun M Sheet 8 2000
  3 Sachitha S U 1000
  4 Prakash Venkat 7 500
  5 Swara Lakshmi S Nair 7 500
  6 Mridhini M R 7 300
  7 Tharun M 7 300
  8 Dikshith Manjunath 7 300
  9 Kavya H M 7 300
  10 Punya Arvind 7 300


 1. SL No Name Points Prizes
  11 Shivkumar M S 7 200
  12 Sumukha S R 7 200
  13 Amith Shastry H S 7 200
  14 Anikethan Y S 200
  15 Sharath Patil 200
  16 Avyaya Kumara Bhat 100
  17 Vishwa vijeth Prasad KHM 100
  18 Anirudh Acharya 100
  19 Vikram K Achari 100
  20 Akash N 100